Ma-Uri

MA-URI - maoryska sztuka uzdrawiania.

Pierwsza sylaba - MA - znaczy białe światło, a także czysty, wolny; URI - znaczy potomek, dziecko, co w całości zwykło się tłumaczyć jako potomkowie wolni od nakazów, zakazów, ograniczeń i wszelkiego tabu.
Według Ma-Uri w ciele ludzkim zapisana jest cała historia danego człowieka. W pamięci ciała pozostają wspomnienia, które w przyszłości mogą powodować niezrozumiałe obawy, lęki, oraz inne reakcje. Terapeuta Ma-Uri może wspomóc proces samouzdrawiania masażem, świadomie tworząc uwolnienia tych emocji z ciała i wprowadzając w zamian harmonię. Moc i siłę przeprowadzenia stałych zmian we własnej psychice, a następnie w ciele fizycznym ma jednak tylko osoba masowana. Tylko ona jest władna zmienić swoje życie i doprowadzić do końca proces uzdrawiania.

Od czasów Hegla zwykło się wyróżniać wolność od czegoś i wolność do czegoś; ta pierwsza to wolność negatywna, rozumiana jako brak zewnętrznego przymusu (wolność od prześladowań, wolność od strachu, wolność od głodu), ta druga to wolność pozytywna, w której akcentuje się moment wyboru i możliwość jego zaistnienia („wolność do” czy też „prawo do”).
W tym rozumieniu Ma-Uri to:

Wolność od nałogów i oczekiwań, ograniczającego dziedzictwa przodków i negatywnych programów rodzinnych, ślepo powtarzanych zachowań kulturowych, mechanicznie wykonywanych czynności i dyktatu wewnętrznych przymusów.
Wolność do dzielenia się ze światem pełnią potencjału, do realizacji marzeń, do ekspresji talentów i możliwości twórczych, do nawiązywania relacji na bazie miłości, do rozwoju zawodowego nasyconego poczuciem spełnienia, do odważnego kroczenia ścieżką Prawdy tego, kim jesteśmy!”
(cytat z materiałów prasowych kongresu Ma-Uri 2015).